תקנון צהרונים תשעט

ההרשמה לצהרונים: כיתות א', כיתות ב', כיתות ג', גן רקפת, גן חלמונית- סגורה מפאת חוסר מקום.

המעוניינים לרשום ילדיהם לאחד מהצהרונים הנ"ל מתבקשים לשלוח פרטים במייל:  dagan3270@gmail.com , לרכזת הצהרונים שתיפתח רשימת המתנה.

יש לצרף: שם ההורים, טל' נייד, שם הילד , ת"ז של הילד, ושם הצהרון המבוקש.

קבוצה פתח להרשמה
צהרון כיתה א' הרשמה
צהרון כיתה ב' הרשמה
צהרון כיתה ג' הרשמה
צהרון גן הודן הרשמה
צהרון גן חצב הרשמה
צהרון חלמונית הרשמה
צהרון טבלן הרשמה
צהרון יערה הרשמה
צהרון סתוונית הרשמה
צהרון רימון הרשמה
צהרון רקפת הרשמה

ניצנים בחופשות

בנוסף, תפעל תכנית "ניצנים בחופשות", תכנית נוספת של משרד החינוך שמטרתה הארכת שנת הלימודים וקיום פעילות שוטפת בימי חופשת החנוכה ובחלק מימי חופשת פסח. ההרשמה ל"ניצנים של החופשות" תתבצע בנפרד, ותיפתח בסמוך לכל אחת מהחופשות.

שעות הפעילות של "ניצנים של החופשות" מ07:30 עד 13:00 הצהרון יתקיים כסדרו גם בימי "ניצנים של החופשות", אך תיפתח האפשרות למשתתפים נוספים להירשם  לימים אלו בלבד.

קייטנת חנוכה

החלה ההרשמה לגני טרום חובה וגני חובה לכל הילדים שאינם רשומים למסגרות הצהרונים.

(ילדי הצהרונים פטורים מרישום ותשלום)

חופשת חנוכה :   4-10 בדצמבר 2018 (לא כולל שישי שבת) – סה"כ 5 ימים ,

משעה 07:30 עד השעה 13:00.

הקייטנה תתקיים במסגרות הגנים: יערה, רימון, הודן, חצב טבלן ובגני החובה.

דמי השתתפות: 150 ש"ח (לא כולל ארוחות).

הרשמה עד 11.11.18 בשעה 12:30.  לאחר מועד זה לא יתקבלו הרשמות ו/או ביטולים.

פתיחת קבוצה בגני חובה מותנית במינימום 15 נרשמים.

שם הגן פתח להרשמה
גן יערה הרשמה סגורה
גן רימון הרשמה סגורה
גן חצב הרשמה סגורה
גן הודן הרשמה סגורה
גן טבלן הרשמה סגורה
גני חובה הרשמה סגורה

הנחיות הרשמה לקיטנת חנוכה לילדי כיתות א' ומעלה:

תכנית ניצנים בחגים יוצאת לדרך בלהבים