תקנון צהרונים תשעט

ההרשמה לצהרונים: כיתות א', כיתות ב', כיתות ג', גן רקפת, גן חלמונית- סגורה מפאת חוסר מקום.

המעוניינים לרשום ילדיהם לאחד מהצהרונים הנ"ל מתבקשים לשלוח פרטים במייל:  dagan3270@gmail.com , לרכזת הצהרונים שתיפתח רשימת המתנה.

יש לצרף: שם ההורים, טל' נייד, שם הילד , ת"ז של הילד, ושם הצהרון המבוקש.

קבוצה פתח להרשמה
צהרון כיתה א' הרשמה
צהרון כיתה ב' הרשמה
צהרון כיתה ג' הרשמה
צהרון גן הודן הרשמה
צהרון גן חצב הרשמה
צהרון חלמונית הרשמה
צהרון טבלן הרשמה
צהרון יערה הרשמה
צהרון סתוונית הרשמה
צהרון רימון הרשמה
צהרון רקפת הרשמה

ניצנים בחופשות

בנוסף, תפעל תכנית "ניצנים בחופשות", תכנית נוספת של משרד החינוך שמטרתה הארכת שנת הלימודים וקיום פעילות שוטפת בימי חופשת החנוכה ובחלק מימי חופשת פסח. ההרשמה ל"ניצנים של החופשות" תתבצע בנפרד, ותיפתח בסמוך לכל אחת מהחופשות בהתאם למספר המקומות הפנויים בקבוצות.

שעות הפעילות של "ניצנים של החופשות" מ07:30 עד 13:00 הצהרון יתקיים כסדרו גם בימי "ניצנים של החופשות", אך תיפתח האפשרות למשתתפים נוספים להירשם  לימים אלו בלבד .

קייטנת פסח

החלה ההרשמה לגני טרום חובה וגני חובה לכל הילדים שאינם רשומים למסגרות הצהרונים.

(ילדי הצהרונים פטורים מרישום ותשלום)

חופשת פסח:   11.4.19 (יום ה') עד 17.4.18 (יום ד'), סה"כ 5 ימים

משעה 07:30 עד השעה 13:00.

הקייטנה תתקיים במסגרות הגנים: יערה, רימון, הודן, חצב טבלן ובגני החובה.

דמי השתתפות: 150 ש"ח (לא כולל ארוחות).

הרשמה עד 11.3.19 בשעה 12:30.  לאחר מועד זה לא יתקבלו הרשמות ו/או ביטולים.

פתיחת קבוצה בגני חובה מותנית במינימום 15 נרשמים.

שם הגן פתח להרשמה
גן יערה הרשמה
גן רימון הרשמה
גן חצב הרשמה
גן הודן הרשמה
גן טבלן הרשמה
גני חובה הרשמה

הרשמה לקיטנת פסח לילדי כיתות א' ומעלה:

אפטר סקול אתגרים : אפטר סקול