תקנון צהרונים תשפ

פעילות הצהרונים לשנת הלימודים תש"פ יחלו ב- 1.9.19 .

ביום א' 1.9.19 הצהרונים בגנים יחלו לפעול בשעה 10:00 עד השעה 16:00,

בבית הספר הצהרון יחל לפעול משעת סיום הלימודים עד השעה 16:00.

 
קבוצה פתח להרשמה
צהרון כיתה א' הרשמה
צהרון כיתה ב' הרשמה
צהרון כיתה ג' הרשמה
צהרון גן יערה הרשמה
צהרון גן רימון הרשמה
צהרון הודן הרשמה
צהרון חצב הרשמה
צהרון טבלן הרשמה
צהרון סתוונית הרשמה
צהרון חלמונית הרשמה
צהרון רקפת הרשמה

ניצנים בחופשות

בנוסף, תפעל תכנית "ניצנים בחופשות", תכנית נוספת של משרד החינוך שמטרתה הארכת שנת הלימודים וקיום פעילות שוטפת בחופשת החנוכה  (חמישה ימים) ובחלק מימי חופשת פסח (חמישה ימים). ההרשמה ל"ניצנים של החופשות" תתבצע בנפרד, ותיפתח בסמוך לכל אחת מהחופשות בהתאם למספר המקומות הפנויים בקבוצות.

שעות הפעילות של "ניצנים של החופשות" 08:00 עד 13:00 הצהרון יתקיים כסדרו גם בימי "ניצנים של החופשות", אך תיפתח האפשרות למשתתפים נוספים להירשם  לימים אלו בלבד (יום קצר בלבד).