פעילות הצהרונים לשנת הלימודים תשפ"ד יחלו ב- 1.9.23 ויסתיימו ב- 30.6.2024

פעילות בגנים ימים א'-ה' מסיום הגן עד השעה 16:00. תוגש ארוחת צהריים חמה ומזינה.

כולל ימים ארוכים בחופשות עד השעה 16:00 . (עפ"י לוח חופשות של צהריים טובים החברה למתנ"סים)

פיקוח והדרכה של רשת "צהריים טובים"- החב' למתנ"סים

ההרשמה תתבצע לפי קבוצות הגנים.

שם הגןפתח להרשמה
גן יערההרשמה
גן רימוןהרשמה
גן חצבהרשמה
גן הודןהרשמה
גן טבלןהרשמה
גן חב"דהרשמה
גן יערהרשמה
גן סתווניתהרשמה
גן חלמוניתהרשמה
גן רקפתהרשמה

מחיר הצהרון: 800₪ לחודש , בעשרה תשלומים באמצעות הוראת קבע בלבד!

להלן תקנון צהרונים לשנת תשפד

ניתן להוסיף שעת הארכה עד 17:00 תוספת מחיר של 185 ש"ח לחודש.

שעת הארכה חלמונית רקפת https://did.li/bEtrl

שעת הארכה חצב הודן https://did.li/hniZH

שעת הארכה טבלן חבד https://did.li/7UETY

שעת הארכה יערה רימון https://did.li/tPV5q

שעת הארכה סתונית יער https://did.li/iniZH