ילדים

מפעלי קיץ וקייטנות להבים 2024

קיטנות גנים 1.7.24 עד 21.7.24 מחיר מסובסד ע"י משרד החינוך 450 ₪

מחזור שני 22.7.24 עד 8.8.24 יום קצר 07:30 עד 13:00

שבוע ראשון 22.7.24 עד 25.7.24

הודן חצב שבוע 1 https://did.li/hA8Nf

טבלן חבד שבוע 1 https://did.li/78tIw

יערה רימון שבוע 1 https://did.li/iA8Nf

סתוונית יער שבוע 1 https://did.li/QW25q

רקפת חלמונית שבוע 1 https://did.li/88tIw

שבוע שני 28.7.24 עד 1.8.24

הודן חצב שבוע 2 https://did.li/1FQCN

טבלן חבד שבוע 2 https://did.li/y3KTY

יערה רימון שבוע 2 https://did.li/Pddx5

סתוונית יער שבוע 2 https://did.li/nA8Nf

רקפת חלמונית שבוע 2 https://did.li/KuoZH

שבוע שלישי 4.8.24 עד 8.8.24

הודן חצב שבוע 3 https://did.li/2FQCN

טבלן חבד שבוע 3 https://did.li/iRigT

יערה רימון שבוע 3 https://did.li/oA8Nf

סתוונית יער שבוע 3 https://did.li/A3KTY

רקפת חלמונית שבוע 3 https://did.li/pA8Nf

מחזור שני 22.7.24 עד 8.8.24 יום ארוך 07:30 עד 16:00

שבוע ראשון 22.7.24 עד 25.7.24

הודן חצב שבוע 1 https://did.li/OuoZH

טבלן חבד שבוע 1 https://did.li/mRigT

יערה רימון שבוע 1 https://did.li/7FQCN

סתוונית יער שבוע 1 https://did.li/nRigT

רקפת חלמונית שבוע 1 https://did.li/tA8Nf

שבוע שני 28.7.24 עד 1.8.24

הודן חצב שבוע 2 https://did.li/i9tIw

טבלן חבד שבוע 2 https://did.li/QuoZH

יערה רימון שבוע 2 https://did.li/Wddx5

סתוונית יער שבוע 2 https://did.li/RuoZH

רקפת חלמונית שבוע 2 https://did.li/pRigT

שבוע שלישי 4.8.24 עד 8.8.24

הודן חצב שבוע 3 https://did.li/epFaa

טבלן חבד שבוע 3 https://did.li/vA8Nf

יערה רימון שבוע 3 https://did.li/MLzrl

סתוונית יער שבוע 3 https://did.li/SuoZH

רקפת חלמונית שבוע 3 https://did.li/qRigT

מחנה כדורגל בניהול אייל יוספי

מחזור 2 כיתות ד'-ח'7.7.24 עד 11.7.24 https://did.li/cq8Nf
מחזור 3 כיתות א' ג' 4.8.25 עד 8.8.24 https://did.li/LkoZH
מחזור 3 כיתות ד'-ח' 4.8.24 עד 8.8.24 https://did.li/GBzrl
מחזור 4 כיתות א' ג' 11.8.24 עד 15.8.24 https://did.li/MkoZH
מחזור 4 כיתות ד'-ח' 11.8.24 15.8.24 https://did.li/HBzrl

אולי תאהבו גם...