מתנ"ס להבים הוא מרכז של עשייה קהילתית, חברתית, חינוכית, תרבותית וספורטיבית של כל תושבי היישוב.

המטרה העומדת מול עינינו היא בניית קהילה המחויבת לחבריה, לישוב ולערכיו. שערי המתנ"ס פתוחים כל ימות השבוע לכל שכבות האוכלוסייה ולכל הגילאים. המתנ"ס מציע פעילות איכותית ומגוונת המקיפה נושאים רבים בהתאם לצרכי התושבים ולרצונם. דלתו של המתנ"ס פתוחה תמיד ליוזמות ולרעיונות חדשים הבאים מן הקהילה ומן התושבים, וליצירת שותפויות עם גופים או אנשים אחרים ביישוב, למען פיתוח חיי קהילה מיטביים. המתנ"ס הוא גם המקום בו חברי הקהילה השונים יכולים להביא לידי ביטוי את יכולותיהם ואיכויותיהם למען פיתוח עצמי ולטובת הכלל.

מתנ"ס להבים מציע מגוון של אירועים וחוגים לציבור המבוגרים ביישוב, וכן מציע הזדמנויות להתנדבות ומעורבות חברתית.

לקידום יוזמה חדשה, פתיחת חוג, קבוצת עניין, לימוד או תמיכה, ניתן לפנות למנהל המתנ"ס