חברי הנהלת המתנ"ס:

 • יוסי ניסן – יו"ר הנהלת המתנ"ס
 • עופר לוי – חבר הנהלה
 • שרית חן– חברת הנהלה
 • אהובית זלץ – חברת הנהלה
 • ניסן בגולה – חבר הנהלה
 • איריס הררי– חברת הנהלה
 • מנואלה אטיאס – חברת הנהלה
 • רותי רובין – חבר הנהלה
 • ניסים פרץ – חבר הנהלה
 • ניצה נדיל – חבר הנהלה
 • כנרת ברגיל – חברת הנהלה
 • זהבה הראל – חברת הנהלה
 • דני ביטון – חבר הנהלה