יחידת הנוער להבים:

יחידת הנוער שייכת למועצה ומופעלת על ידי המתנ"ס. היחידה אמונה על כלל הפעילות הבלתי פורמאלית ביישוב לגילאי 13-18. כמו כן, יחידת הנוער פועלת לחיבור אל כלל בני הנוער בלהבים במסגרות הבלתי פורמאליות השונות בהן הם פעילים, וכן לחיבור עם אותם בני נוער שאינם פעילים במסגרות מעין אלו. יחידת הנוער בלהבים תפעל לקיים מערך חינוכי, ערכי, קהילתי, איכותי אשר תספק מענה למרב בני הנוער ביישוב בהתאם לצרכי הנוער והיישוב.

המטרות השנתיות של יחידת הנוער:

  • פיתוח וחיזוק מעורבות ומנהיגות נוער יישובית.
  • עידוד שירות משמעותי בצה"ל ובחברה.
  • פיתוח תרבות פנאי איכותית לנוער.

השתתפות הנוער בפעילות בלתי פורמלית בלהבים הינה גבוהה יחסית לממוצע הארצי ויחידת הנוער שואפת להמשיך ולהגדיל את מספר המשתתפים בפעילות הבלתי פורמלית ביישוב, ולשם כך להרחיב ולהעשיר את המסגרות הקיימות.

יחידת הנוער, מפעילה גם את מועצת הנוער. מועצת הנוער הינה הזרוע הביצועית של הנוער למען הנוער בלהבים. לאתר מועצת הנוער